beplay_beplay平台_beplay官网网址_beplay beplay_beplay平台_beplay官网网址_beplay
产品 > 医药中间体 > O6(5-(戊烷-3-基氧基)-7-氧代-双环[4.1.0]庚-3-烯-3-羧酸乙酯)

O6(5-(戊烷-3-基氧基)-7-氧代-双环[4.1.0]庚-3-烯-3-羧酸乙酯)

分享

                                            产品名称            CAS          标准          用途
 O6(5-(戊烷-3-基氧基)-7-氧代-双环[4.1.0]庚-3-烯-3-羧酸乙酯)      204254-96-6        企业标准 奥司他韦中间体


伟德国际开户优发国际官网手机版下载安装韦德官网注册